Seminario Bilbao GYOKKO RYU KOSSHIJUTSU

Seminario Bilbao GYOKKO RYU KOSSHIJUTSU. Kenjustu & Bojutsu. 21y 22 Noviembre 2009.


Asistentes:

Euskal Bushinkan Ninpo Dojo

2009-11-10